Slide background Ochrona stada przed surową wodą
Slide background Czysta i bezpieczna woda w terenie
Slide background Woda to najważniejszy element w żywieniu

Hodowla bydła

Zła jakość wody i słaba dostępność dla zwierząt może mieć znaczący wpływ na ich zdrowie i hodowlę. W sytuacji, gdy woda przeznaczona do spożycia dla zwierząt zawiera zanieczyszczenia ma to bezpośredni wpływ na uzyskiwane wyniki produkcyjne. Należy również podkreślić fakt, że woda w stosunku do innych składników żywieniowych jest spożywana w największej ilości.

 

Aby zoptymalizować wyniki produkcyjne i utrzymać wysoki poziom wzrostu należy systematycznie poprawiać jakość fizyko-chemiczną wody. Mniejsza ilość substancji anty-żywieniowych takich jak sole manganowe, nadmanganowe, żelazowe czy siarkowe ma realny wpływ na wykorzystanie wody przez organizmy żywe.

Woda jest podstawowym składnikiem odżywczym, który uczestniczy w prawie wszystkich fizjologicznych funkcjach organizmu!

Jakość wody pitnej powinna być taka sama dla zwierząt i ludzi!

Woda powinna:
 • nie posiadać zanieczyszczeń organicznych,
 • nie wyjaławiać (upośledzać) przewodu pokarmowego,
 • nie posiadać produktów ubocznych (negatywny wpływ na wątrobę),
 • nie posiadać negatywnego wpływu na zwierzęta i układ pokarmowy,
 • posiadać niski poziom związków żelaza, manganu i siarki.
Przykłady korzyści płynących ze stosowania produktów Dutrion:
 • szybkie i efektywne obniżenie ilości niekorzystnych soli żelazowych, manganowych, nadmanganowych i siarkowych w systemach wody pitnej,
 • obniża prawdopodobieństwo powstania biofilmu na linii pojenia (biofilm jest odpowiedzialny za 90% zanieczyszczeń na linii wody!)
 • nie dopuszcza do zbrylania się osadów,
 • skuteczny w niskiej temperaturze,
 • bezpieczny dla urządzeń,
 • poprawiający rozpuszczalność witamin, białek, minerałów, leków weterynaryjnych,
 • nie powstają produkty uboczne (bezpieczny dla wątroby),
 • nie zmienia walorów smakowych wody,
 • nie zmienia zapachu wody,
 • nie szkodzi zdrowiu zwierząt ani środowisku naturalnemu,
 • dostępny w postaci  wygodnych tabletek,
 • bardzo prosty w obsłudze i stosowaniu,
 • nie wpływający na strawność i wykorzystanie substancji odżywczych,
Zastosowanie Dutrion w hodowli krów:
 • szybka poprawa właściwości fizykochemicznych wody do picia,
 • utrudnia powstawanie biofilmu w czasie produkcji,
 • ułatwia utrzymanie czystości w systemach typu CIP
 • lepsza rozpuszczalność substancji odżywczych,
 • eliminowanie substancji anty-żywieniowych,
 • lepsze wykorzystanie wody przez ptaki w cyklu produkcyjnym.