Slide background Woda najistotniejszym elementem sukcesu hodowlanego
Slide background Ochrona stada przed surową wodą
Slide background Poprawia rozpuszczalność substancji odżywczych

Hodowla zwierząt

Hodowla drobiu

Zła jakość wody i słaba dostępność dla zwierząt może mieć znaczący wpływ na ich zdrowie i hodowlę. W sytuacji, gdy woda przeznaczona do spożycia dla zwierząt zawiera zanieczyszczenia ma to bezpośredni wpływ na uzyskiwane wyniki produkcyjne. Należy również podkreślić fakt, że woda w stosunku do innych składników żywieniowych jest spożywana w znacznie większych ilościach. Dlatego szczególną uwagę należy poświęcić poprawieniu jakości wody.

Hodowla bydła

Zła jakość wody szczególnie na polach i słaba dostępność dla zwierząt może mieć znaczący wpływ na ich zdrowie i hodowlę. W sytuacji, gdy woda przeznaczona do spożycia dla zwierząt zawiera zanieczyszczenia ma to bezpośredni wpływ na uzyskiwane wyniki produkcyjne. Należy również podkreślić fakt, że woda w stosunku do innych składników żywieniowych jest spożywana w znacznie większych ilościach. Dutrion to świetne rozwiązanie szczególnie do zbiorników wodnych usytuowanych na polach.

Hodowla świń

Zła jakość wody i słaba dostępność dla zwierząt może mieć znaczący wpływ na ich zdrowie i hodowlę. W sytuacji, gdy woda przeznaczona do spożycia dla zwierząt zawiera zanieczyszczenia ma to bezpośredni wpływ na uzyskiwane wyniki produkcyjne. Należy również podkreślić fakt, że woda w stosunku do innych składników żywieniowych jest spożywana w znacznie większych ilościach. Aby zoptymalizować wyniki produkcyjne i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa biologicznego, Dutrion powinien być podawany w wodzie pitnej dla świń oraz stosowany w środowisku ich bytowania.