Slide background Gwarancja sukcesu Twojej inwestycji
Slide background Wysoka wydajność Twoich upraw

Uprawy szklarniowe

Operacje ogrodnicze stają przed rosnącą presją, aby rozwiązać problemy, które obniżają wzrost owoców i warzyw, co powoduje znaczne obniżenie zysków. Większość problemów związanych z uprawą w szklarniach związana jest ze złej jakości wodą stosowaną do nawadniania.
Biofilm jest problemem, który jest najbardziej szkodliwy i trudny do eliminacji.

Biofilm jest odpowiedzialny za 90% zanieczyszczeń mikrobiologicznych w linii wody!

Plantatorzy szklarniowi korzystając z produktów Dutrion opartych na chemii dwutlenku chloru przedstawili następujące korzyści:
  • znaczne zmniejszenie niedrożności rozpryskiwaczy kropelkowych,
  • znacząca redukcja glonów,
  • możliwość przechwytu wody opadowej i ponownego jej użytku, bez ryzyka powstawania warstwy biofolmu,
Niektóre przykłady zastosowań Dutrion w ogrodnictwie szklarniowym:
  • dozowanie produktów Dutrion bezpośrednio do przepływu irygacyjnego,
  • stosowanie oprysków rosnących roślin/warzyw,
  • stosowanie oprysków twardych powierzchni i ścieżek, aby zapobiec rozwojowi glonów,
  • poprawa parametrów fizyko-chemicznych wody przechowywanej w stawach i zbiornikach.