Slide background Gwarancja sukcesu Twojej inwestycji
Slide background Wysoka wydajność Twoich upraw

DutriDryDutriDry  - logo

Wilgoć jest siedliskiem bakterii, które rozwijają się bardzo szybko i tylko czekają na okazję, by zaszkodzić w produkcji rolnej. Walka z bakteriami wpływa na zdrowie zwierząt powodując straty w produkcji, utratę zysków i wyższe koszty leczenia oraz profilaktyki. DutriDry jest silnym sorbentem wilgoci, która jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym przeżycie dla wielu mikroorganizmów.
DutriDry zawiera dużą ilość naturalnych krzemianów, których zadaniem jest wchłanianie wilgoci niezbędnej do rozwoju bakterii zagrażających zdrowiu zwierząt. Krzemiany absorbują wilgoć oraz kontrolują i utrudniają rozwój patogenów związanych z morką ściółką lub mokrymi nawierzchniami (np. w budynkach mlecznych, budynkach hodowli drobiu). DutriDry jest unikalną bronią dzięki której można obniżać prawdopodobieństwo ponownym zakażeniom (cross contamination) ze ściółki, posadzki w sposób naturalny i nie szkodzący środowisku. Dutridry posiada właściwości wiązania amoniaku.
DutriDry oferuje rozwiązanie dla problemów związanych z mokrą ściółką lub mokrymi powierzchniami, na których rozwijają się bakterie. Produkt można stosować bezpośrednio na powierzchnie bądź dodać mieszaninę do innych środków stosowanych do walki z drobnoustrojami. Dutridry może być również stosowany w szklarniach oraz do zabezpieczania podłóg w budynkach przechowywania.