Slide background Poprawia rozpuszczalność substancji odżywczych
Slide background Woda najwyższej jakości od pierwszych dni życia
Slide background Woda najistotniejszym czynnikiem wysokich wyników produkcyjnych
Slide background Wydajniejsza praca jelit, niższa śmiertelność

Hodowla drobiu

Zła jakość wody i słaba dostępność dla zwierząt może mieć znaczący wpływ na ich zdrowie i hodowlę. W sytuacji, gdy woda przeznaczona do spożycia dla zwierząt zawiera zanieczyszczenia ma to bezpośredni wpływ na uzyskiwane wyniki produkcyjne. Należy również podkreślić fakt, że woda w stosunku do innych składników żywieniowych jest spożywana w największej ilości.

 

Aby zoptymalizować wyniki produkcyjne i utrzymać wysoki poziom wzrostu należy systematycznie poprawiać jakość fizyko-chemiczną wody. Mniejsza ilość substancji any-żywieniowych takich jak sole manganowe, nadmanganowe, żelazowe czy siarkowe ma realny wpływ na wykorzystanie wody przez organizmy żywe.

Woda jest podstawowym składnikiem odżywczym, który uczestniczy w prawie wszystkich fizjologicznych funkcjach organizmu!

Jakość wody pitnej powinna być taka sama dla zwierząt i ludzi!

Woda powinna:
 • nie posiadać zanieczyszczeń organicznych,
 • nie wyjaławiać (upośledzać) przewodu pokarmowego,
 • nie posiadać produktów ubocznych (negatywny wpływ na wątrobę),
 • nie posiadać negatywnego wpływu na zwierzęta i układ pokarmowy,
 • posiadać niski poziom związków żelaza, manganu i siarki.
Przykłady korzyści płynących ze stosowania produktów Dutrion:
 • szybkie i efektywne obniżenie ilości niekorzystnych soli żelazowych, manganowych, nadmanganowych i siarkowych w systemach wody pitnej,
 • obniża prawdopodobieństwo powstania biofilmu na linii pojenia (biofilm jest odpowiedzialny za 90% zanieczyszczeń na linii wody!)
 • nie dopuszcza do zbrylania się osadów,
 • skuteczny w niskiej temperaturze,
 • bezpieczny dla urządzeń,
 • poprawiający rozpuszczalność witamin, białek, minerałów, leków weterynaryjnych,
 • nie powstają produkty uboczne (bezpieczny dla wątroby),
 • nie zmienia walorów smakowych wody,
 • nie zmienia zapachu wody,
 • nie szkodzi zdrowiu zwierząt ani środowisku naturalnemu,
 • dostępny w postaci  wygodnych tabletek,
 • bardzo prosty w obsłudze i stosowaniu,
 • nie wpływający na strawność i wykorzystanie substancji odżywczych,
Zastosowanie Dutrion w hodowli drobiu:
 • szybka poprawa właściwości fizykochemicznych wody do picia,
 • utrudnia powstawanie biofilmu w czasie produkcji,
 • linia natryskowe chłodzące nie ulegają zapychaniu,
 • lepsza rozpuszczalność substancji odżywczych,
 • eliminowanie substancji anty-żywieniowych,
 • lepsze wykorzystanie wody przez ptaki w cyklu produkcyjnym.